Year End Party OMEGA: Vượt Qua Một Năm 2021 Đầy Giông Bão Và Hướng Tới Năm 2022 Với Nhiều Cơ Hội Mới

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn với toàn thể doanh nghiệp Việt Nam khi cơn bão COVID-19 đã trì hoãn các hoạt động kinh tế của cả nước, OMEGA cũng không ngoại lệ. Nhưng với sự đoàn kết và tinh thần lạc quan của mỗi cá nhân, chúng tôi đã vượt qua được …

Year End Party OMEGA: Vượt Qua Một Năm 2021 Đầy Giông Bão Và Hướng Tới Năm 2022 Với Nhiều Cơ Hội Mới Đọc thêm "