Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Trends

New retail trends in digital era
12 phút đọc
Sự kiện Xu hướng bán lẻ mới trong kỷ nguyên số được tổ chức bởi Omega Martech cùng DPoint và WebEngage ngày 18/05/2023 vừa qua...
Cá nhân hóa
11 phút đọc
Sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngành bán lẻ những năm gần đây rất có tiềm năng và đang dần “chuyển mình” để bắt...