webinar-fraud

WEBINAR MARTECH TALK 05: “WHAT ARE THE BEST SOLUTIONS FOR FRAUD PREVENTION?”

Một trong những vấn đề ảnh hưởng rất lớn đến chi phí marketing của một doanh nghiệp trong thời đại số hóa chính là gian lận kỹ thuật số. Gian lận (Fraud) trong hoạt động marketing kỹ thuật số ngày nay đã trở nên rất phổ biến, vậy nhưng cách chúng hoạt động và phương …

WEBINAR MARTECH TALK 05: “WHAT ARE THE BEST SOLUTIONS FOR FRAUD PREVENTION?” Đọc thêm "