Metaverse-trong-martech

MARTECH TRONG VŨ TRỤ METAVERSE

Do sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến cuộc sống, có thể thấy những công nghệ tập trung vào sự kết nối những người ở xa đã và đang ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ. Như đã nói, metaverse hiện là một trong những chủ đề nóng nhất trong thế giới hiện đại. …

MARTECH TRONG VŨ TRỤ METAVERSE Đọc thêm "