beer-and-talk-webinar-martech

[RECAP] BEER&TALK “Chuyển mình thời COVID – Từ chiến thuật đến chiến lược”

Vào ngày 14/01/2022, OMEGA MARTECH đã tổ chức thành công sự kiện BEER&TALK với chủ đề  “Chuyển mình thời COVID – Từ chiến thuật đến chiến lược” cùng những chia sẻ thú vị, bổ ích từ những vị diễn giả có chuyên môn trong ngành Martech.  Ở phần đầu, các diễn giả chia sẻ một …

[RECAP] BEER&TALK “Chuyển mình thời COVID – Từ chiến thuật đến chiến lược” Đọc thêm "