3 điều các Marketers muốn các nhà cung cấp Martech cải thiện

Những nhà nghiên cứu tại Ascend2, một công ty nghiên cứu Marketing, gần đây đã phát hành một nghiên cứu về Tối ưu hóa công cụ Martech. Rất nhiều sự tích cực, chẳng hạn như 71% người tham gia báo cáo rằng họ sẽ tiếp tục đầu tư để tăng cường công cụ Martech của …

3 điều các Marketers muốn các nhà cung cấp Martech cải thiện Đọc thêm "