QR-quang-cao-CTV

Cách sử dụng mã QR để thúc đẩy CTV và các chiến dịch kênh chéo

Cách mà các nhà tiếp thị đang sử dụng mã QR trong quảng cáo đã thay đổi theo bối cảnh truyền thông đang phát triển, vì vậy cần phải làm mới các chiến lược mã QR. Mã QR đã xuất hiện trong nhiều năm, nhưng chúng đang chứng tỏ hiệu quả hơn nữa trong việc …

Cách sử dụng mã QR để thúc đẩy CTV và các chiến dịch kênh chéo Đọc thêm "