Càng nhiều công cụ Martech sẽ tạo ra càng nhiều công việc hơn!

Một nhóm nghiên cứu tại Airtable gần đây đã xuất bản Báo cáo xu hướng Marketing của Airtable dựa trên cuộc khảo sát với 300 nhà lãnh đạo Marketing. Đây là bản tóm tắt tổng quan của họ: Mặc dù đã đầu tư vào công cụ và các quy trình, các Marketers đang phải mất …

Càng nhiều công cụ Martech sẽ tạo ra càng nhiều công việc hơn! Đọc thêm "