Gartner cho biết Điện tử đám mây (Cloud) sẽ là trung tâm của trải nghiệm kỹ thuật số mới

Doanh thu Điện tử đám mây trên toàn cầu đạt 474 tỷ USD vào năm 2022, tăng từ 408 tỷ USD vào năm 2021 Đại dịch đang diễn ra và sự gia tăng các dịch vụ kỹ thuật số đang khiến điện tử đám mây trở thành trung tâm của những trải nghiệm kỹ thuật …

Gartner cho biết Điện tử đám mây (Cloud) sẽ là trung tâm của trải nghiệm kỹ thuật số mới Đọc thêm "