Martechtalk 07

[MARTECHTALK 07] WEBINAR: TỐI ƯU HÓA CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG NGƯỜI DÙNG DI ĐỘNG TRONG FINTECH

MartechTalk 07 với chủ đề TỐI ƯU HÓA CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG NGƯỜI DÙNG DI ĐỘNG TRONG FINTECH được tổ chức bởi Omega Martech trong tháng 11 này, tiếp tục đem đến bức tranh toàn cảnh thị trường Fintech, cung cấp những thông tin và câu chuyện thực tế về bài toán tăng trưởng người …

[MARTECHTALK 07] WEBINAR: TỐI ƯU HÓA CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG NGƯỜI DÙNG DI ĐỘNG TRONG FINTECH Đọc thêm "