Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

CDP

4 loại CDP
8 phút đọc
Nền tảng dữ liệu khách hàng hay Customer Data Platform (CDP) là những giải pháp đa nhiệm. Giải pháp này thu thập thông tin từ...
beer-and-talk-webinar-martech
4 phút đọc
Vào ngày 14/01/2022, OMEGA MARTECH đã tổ chức thành công sự kiện BEER&TALK với chủ đề  “Chuyển mình thời COVID – Từ chiến thuật đến...