agency-martech-2022

Các Digital Agency sẽ giúp các Marketers chuyển đổi như thế nào trong năm 2022

Quan hệ đối tác và thuê ngoài là những ưu tiên chính của các Agency trong việc đẩy mạnh các công cụ Martech cho khách hàng. Theo một nghiên cứu mới được ủy quyền bởi nền tảng phân tích Marketing và truyền thông kinh doanh CallRail, phần lớn các Agency đang tìm kiếm quan hệ …

Các Digital Agency sẽ giúp các Marketers chuyển đổi như thế nào trong năm 2022 Đọc thêm "