Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Tổ chức của bạn có cần một hệ thống quản lý nội dung không đầu hoặc kết hợp (CMS) không?

doanh-nghiep-co-can-cms-khong

Sự gia tăng của các CMS không đầu và lai đang cách mạng hóa cách thức tạo, quản lý và phân phối nội dung đến các thiết bị và nền tảng trên toàn cầu. Nhưng việc quyết định xem công ty của bạn có cần chuyển sang CMS không đầu hoặc lai không phải là điều dễ dàng.

Sử dụng các câu hỏi sau để đánh giá nhu cầu kinh doanh, khả năng của nhân viên, hỗ trợ quản lý và nguồn tài chính của tổ chức bạn cho CMS không đầu hoặc hỗn hợp:

Chúng tôi có những nhu cầu mà CMS hiện tại của chúng tôi chưa đáp ứng được không?

Chúng tôi có đủ khả năng tối ưu hóa tốc độ phân phối nội dung để nó không gây trở ngại cho các mục tiêu SEO của chúng tôi không? Chúng ta có thể

cung cấp loại trải nghiệm người dùng mà khách hàng của chúng tôi mong đợi, trên tất cả các nền tảng và thiết bị phải có của chúng tôi? Những lo ngại về bảo mật hoặc sửa lỗi có chiếm thời gian của nhà phát triển và có thể được sử dụng tốt hơn ở những nơi khác không?

Chúng tôi có hoặc có thể thuê nhóm phát triển để xử lý các lớp trình bày Head có thể không phải là một phần của CMS không đầu hoặc hỗn hợp không?

Chúng tôi có thể di chuyển thành công nội dung hiện có của mình sang một nền tảng mới mà không phải hy sinh thứ hạng tìm kiếm của mình không?

Chúng ta có thể gắn một CMS mới vào các yếu tố quan trọng hiện có của ngăn xếp martech của chúng ta không?

Đội ngũ biên tập và sáng tạo nội dung của chúng tôi có đủ linh hoạt (hoặc đủ hiểu biết về công nghệ) để áp dụng giao diện CMS mới không?

Chúng tôi có cam kết thay đổi quy trình biên tập của mình để hỗ trợ nhiều hơn việc tái sử dụng và tái định vị nội dung của chúng tôi không?

Chúng ta có nhu cầu hiện tại hoặc tham vọng trong tương lai để cung cấp nội dung đến đủ nền tảng hoặc thiết bị khác nhau để biện minh cho việc chuyển đổi không?

Bộ C của chúng tôi có hỗ trợ loại sáng kiến này không?

Việc thiếu sự tham gia của người điều hành có thể dẫn đến việc lập ngân sách, đo lường và hiệu suất không đầy đủ, và trải nghiệm khách hàng bị hỏng. Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo hỗ trợ C-suite.

Chúng ta sẽ định nghĩa thành công như thế nào?

Chúng ta muốn đo lường những KPI nào và chúng ta sẽ đưa ra quyết định nào dựa trên dữ liệu? Như với bất kỳ khoản đầu tư công nghệ nào, điều quan trọng là phải đo lường tác động của CMS không đầu hoặc hỗn hợp lên ROI tiếp thị của bạn. Mặc dù KPI sẽ khác nhau tùy theo tổ chức hoặc ngành, bạn sẽ có thể đo tốc độ trang web hoặc ứng dụng, xếp hạng SEO và cải thiện lưu lượng truy cập cũng như tăng tỷ lệ chuyển đổi để tạo khách hàng tiềm năng hoặc thương mại điện tử. Bạn cũng có thể đánh giá xem CMS có tiết kiệm thời gian cho các nhà phát triển hoặc biên tập viên của bạn hay không.

Tổng chi phí sở hữu là bao nhiêu?

Vì CMS không đầu và hỗn hợp kết hợp một số chức năng được tích hợp vào CMS truyền thống, nên điều quan trọng là bạn phải đảm bảo tính toán cho tất cả các phần mà bạn sẽ cần lắp ráp cho cơ sở hạ tầng mới của mình. Bạn cũng có thể cần lập ngân sách cho việc đào tạo biên tập viên và phát triển liên tục để giúp bạn nhận ra một số lợi ích mà chúng tôi đã thảo luận ở đây.

Bài viết gốc: https://martech.org/does-your-organization-need-a-headless-or-hybrid-content-management-system-cms/

Người dịch: Phan Công Duy