Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Tại sao thu thập dữ liệu của bên thứ nhất nên là ưu tiên của các nhà tiếp thị

Biết giá trị của việc thu thập và kích hoạt dữ liệu của bên thứ nhất là bước đầu tiên để đạt được các chiến dịch thành công.

first-party customer data unification and activation model

Để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của họ, nhiều nhà tiếp thị đã nhận thấy rằng việc thu thập dữ liệu khách hàng của bên thứ nhất kết hợp duy nhất với các dịch vụ thương hiệu của họ khi mỗi bên cung cấp thông tin cho nhau. Nhưng trong thế giới ngày nay, các thương hiệu đang dựa nhiều hơn vào việc thu thập và kích hoạt dữ liệu khách hàng để đạt được mục tiêu của họ.

Nếu không có quy trình thu thập dữ liệu của bên thứ nhất, các nhà tiếp thị sẽ khó xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đáp ứng các mục tiêu của họ.

Những thách thức và lợi ích của việc thu thập dữ liệu của bên thứ nhất

Việc thu thập dữ liệu của bên thứ nhất được đồng ý cung cấp cho các thương hiệu những hiểu biết bổ sung cần thiết để hiểu rõ hơn về đối tượng và vạch ra hành trình mua hàng của họ. Và may mắn thay, có rất nhiều công cụ có sẵn để hỗ trợ quá trình này.

the benefits of first-party data

Thu thập dữ liệu với nền tảng dữ liệu khách hàng

Wootton cho biết Nhà xuất bản Dennis có thể hoàn thành một số nhiệm vụ thu thập này bằng một hồ dữ liệu, nhưng nó thiếu chế độ xem khách hàng duy nhất có thể biến thông tin thành những phần có thể hành động được. Vì vậy, nó đã chọn sử dụng CDP để giúp đáp ứng các mục tiêu của tổ chức.

Con người và quy trình thu thập dữ liệu

Một nhóm sẽ không hoàn thiện nếu không có người chơi và việc thu thập dữ liệu sẽ không hoàn thành nếu không có những người điều hành. Trong cùng một bài thuyết trình, Jackie Rousseau-Anderson của Blueconic đã hỏi tổ chức của Wootton sẽ làm gì khác đi trong việc cải tiến quy trình thu thập dữ liệu của mình. Đáp lại, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự tham gia của các học viên tài năng vào toàn bộ quá trình.

Việc thuê các chuyên gia tài năng ngay từ đầu có thể giúp việc thu thập dữ liệu của bạn đi đúng hướng. Nhưng hơn thế nữa, nó có thể cung cấp thông tin chi tiết để liên tục cải thiện các nỗ lực triển khai thương hiệu của bạn.

Bài viết gốc: Why first-party data collection should be a priority for marketers (martech.org)

Người dịch: Phan Công Duy