Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Dữ liệu mới nhất về quy mô của các Tech Stack, er, danh mục đầu tư ứng dụng và một câu hỏi triết học về IT bóng tối

tech-stack-omega-martech

Productiv, một nền tảng quản lý SaaS (SMP), đã xuất bản một báo cáo về Trạng thái của SaaS Sprawl vào năm 2021. Vì phần mềm của Productiv quản lý các tech stack – hay “danh mục ứng dụng”, theo cách gọi của họ – của hàng trăm tổ chức, dữ liệu trong báo cáo của họ dựa trên các dữ kiện khách quan về việc áp dụng ứng dụng, thay vì các ý kiến chỉ được khảo sát đơn thuần.

How Big Are Tech Stacks in 2021?

Loại dữ liệu cứng này đặc biệt hữu ích trong các tình huống có xu hướng có khoảng cách rộng giữa nhận thức và thực tế. Nhận thức: khi được hỏi họ có bao nhiêu ứng dụng trong kho công nghệ của mình, mọi người hầu như luôn đánh giá thấp số lượng đáng kể. “Một số ít.” “Có thể là một tá.”

Thực tế: các doanh nghiệp thường có rất nhiều ứng dụng SaaS ngày nay, như được tiết lộ trong biểu đồ từ Productiv ở đầu bài đăng này.

Điều thú vị là không có sự khác biệt lớn giữa số lượng ứng dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (có 2.000 nhân viên trở xuống) và các doanh nghiệp lớn (trên 10.000 nhân viên) trong tập dữ liệu này. 242 ứng dụng so với 364 – ứng dụng thứ hai chỉ lớn hơn 50% với số lượng nhân viên gấp 5 lần.

Shadow IT by Firm Size

Điều này gợi ý giá trị giảm dần đối với số lượng ứng dụng trong một tổ chức, bất kể quy mô. Điều này có ý nghĩa trực quan, để đạt được sự gắn kết trong cách một doanh nghiệp hoạt động. Dữ liệu từ Productiv chỉ ra rằng giới hạn đó có thể là vài trăm – ít nhất là đối với các ứng dụng được mua thương mại.

Nhãn “IT bóng tối” lại xuất hiện, được định nghĩa là “các công cụ không được quản lý hoặc sở hữu bởi bộ phận IT”. Tôi không nghe thấy cụm từ đó thường xuyên như trước đây và dữ liệu từ Productiv giúp giải thích lý do tại sao: phần lớn các ứng dụng SaaS ngày nay không do IT quản lý hoặc sở hữu.

Sau cú lật đật đó, ai là xác và ai là bóng?

Suy nghĩ về triết học sang một bên, hơn bao giờ hết sự phân chia này đánh tôi như một sự phân đôi sai lầm. Thay vì tất cả hoặc không có gì nổi bật, có một trung gian rất vui vẻ, nơi nhiều ứng dụng được sở hữu (tức là được trả tiền) và được điều hành bởi các nhóm kinh doanh, những người sử dụng chúng như một phần không thể thiếu trong sứ mệnh của họ – xin chào, tự động hóa tiếp thị – nhưng dưới một cấu trúc quản trị tốt từ IT.

Đây là cách tài chính và nhân sự hoạt động, cho phép các nhóm khác chịu trách nhiệm về ngân sách và nhân viên của họ, nhưng theo một khuôn khổ quản trị chung.

Các ứng dụng SaaS do các nhóm kinh doanh sở hữu và quản lý vẫn phải tuân thủ các yêu cầu về tuân thủ và bảo mật do IT đặt ra. Thật vậy, đây là một trong những cách mà các nền tảng quản lý SaaS như Productiv có thể hữu ích, cung cấp khả năng hiển thị về việc sử dụng và tuân thủ trên danh mục ứng dụng ngăn xếp công nghệ toàn công ty.

Nhưng đây là phát hiện thú vị nhất trong báo cáo này đối với tôi: cái gọi là ứng dụng IT bóng tối có mức độ tương tác với ứng dụng cao hơn đáng kể (54%) so với các ứng dụng do IT quản lý / sở hữu (40%). (Productiv đã định nghĩa “tương tác với ứng dụng” là mức sử dụng cấp tính năng trong các công cụ hàng tháng, trên tất cả các công cụ, cho mọi nhân viên có giấy phép.)

App Engagement for Shadow IT vs. Managed Apps

Để trích dẫn Productiv, “Dữ liệu cho thấy nhân viên đang tìm kiếm nhiều giá trị hơn trong các công cụ do đơn vị kinh doanh của họ mua so với các ứng dụng do IT quản lý và cung cấp”.

Bạn càng gần nhu cầu, bạn càng đánh giá cao cách tốt nhất để đáp ứng nó.

Bài viết gốc: https://chiefmartec.com/2021/09/latest-data-size-tech-stacks-philosophical-question-shadow/

Người dịch: Phan Công Duy