Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

4 cách để nâng cao chiến lược đẩy mạnh nội dung trong doanh nghiệp

Đẩy mạnh nội dung trong kỷ nguyên mới của Marketing là nhu cầu chính xác của B2B ngày nay

Nếu có một điều mà năm 2021 đã thể hiện rõ ràng với nhà tiếp thị B2B, thì đó là những người mua B2B ngày nay đang ưu tiên tận dụng phương pháp tiếp cận kỹ thuật số hàng đầu. Họ cũng đang trải qua một hành trình mua phức tạp hơn, gia tăng các điểm tiếp xúc và thông qua nhiều bên hơn. Để kết hợp những điều trên sâu hơn nữa, nghiên cứu gần đây của Integrate và Heinz Marketing đã phát hiện ra rằng cấu trúc nhóm, quy trình và công nghệ hiện tại không hỗ trợ hiệu quả các mục tiêu của nhóm Marketing ngày nay.

Dưới đây là bốn bước để làm cho các chiến lược đẩy mạnh nội dung của bạn hiệu quả hơn, liền mạch hơn và dễ kiểm soát hơn:

Chặn dữ liệu khách hàng tiềm năng xấu

Dữ liệu là rào cản lớn nhất mà Nhà tiếp thị B2B gặp phải khi cố gắng kết nối với người mua của họ. Nhiều nhà tiếp thị vẫn gặp khó khăn trong việc nắm bắt, cập nhật và duy trì dữ liệu sạch, do đó khiến mối quan hệ của họ với doanh số và lãnh đạo vào tình thế không tốt. Những thách thức khi thực hiện các chiến dịch tạo khách hàng tiềm năng với số lượng lớn trong khi không có hệ thống xử lý và từ chối các khách hàng tiềm năng kém dẫn đến việc thực hiện thủ công từ các hoạt động Marketing, chậm trễ trong việc phân phối khách hàng tiềm năng đến bán hàng và chất lượng khách hàng tiềm năng kém.

Lựa chọn mục tiêu chính xác

Chất lượng dữ liệu tốt và sự tự tin đi đôi với việc lựa chọn khách hàng mục tiêu chính xác. Trong thế giới Marketing ngày nay, các nhà tiếp thị B2B cần phải nhắm mục tiêu chính xác hơn nữa bằng cách trau dồi hồ sơ khách hàng lý tưởng hoặc tiếp thị dựa trên cá tính của họ.

Tập trung và kết nối các nguồn

Nhiều nhà tiếp thị có thể sẽ quen đến việc quản lý các chiến dịch trên nhiều nguồn, kênh và nhà xuất bản, nhưng ít người biết rằng có một cách tốt hơn. Các nhà tiếp thị B2B cần phải chia nhỏ các silo chiến dịch và ngừng quản lý thủ công các kênh bị ngắt kết nối.

Điều phối trải nghiệm đa kênh

Cuối cùng, các nhà tiếp thị B2B cần sắp xếp hành trình của người mua bằng cách hướng dẫn khách hàng tiềm năng và xây dựng các kết nối có ý nghĩa với họ để tạo ra các khách hàng tiềm năng chất lượng cao sẽ chuyển đổi.

Tổng kết

Chiến lược đẩy mạnh nội dung vẫn là một kênh quan trọng đối với các nhà tiếp thị. Mặc dù nó có thể đã mất đi sự nổi bật trong những năm gần đây do dữ liệu không chính xác, khách hàng tiềm năng xấu và các vấn đề về khả năng mở rộng. Phương pháp tiếp cận đa kênh, hướng đến người mua để cung cấp nội dung, cùng với các công nghệ phù hợp đặt quản trị dữ liệu làm cốt lõi, là nơi các nhà tiếp thị B2B có thể phát triển.

Bài gốc: https://martech.org/4-ways-to-upgrade-your-content-syndication-strategy/

Người dịch: Phan Hoàng Bách