Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Full Time

385510972_n
3 phút đọc
Mô tả công việc Nghiên cứu thị trường để xác định khả năng bán hàng và tìm kiếm khách hàng mục tiêu Tiến hành gọi...
3 phút đọc
Mô tả công việc Tư vấn, đào tạo & hướng dẫn khách hàng cách thức sử dụng và vận hành giải pháp do công ty...
1 phút đọc
Mô tả công việc Nghiên cứu thị trường, xác định khách hàng tiềm năng Lên danh sách khách hàng và tìm hiểu về sản phẩm...
2 phút đọc
Mô tả công việc Làm việc trực tiếp với Giám đốc Chi nhánh về hoạch định & thực thi chiến lược Marketing trên các kênh...
2 phút đọc
Mô tả công việc Hoạch định và thực hiện triển khai chiến lược marketing cho công ty theo từng giai đoạn. Thực hiện việc triển...
2 phút đọc
Mô tả công việc Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác Martech Đánh giá về đối tác và sản phẩm do đối tác cung...