Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Thực tập sinh

1 phút đọc
Mô tả công việc Nghiên cứu thị trường, xác định khách hàng tiềm năng Lên danh sách khách hàng và tìm hiểu về sản phẩm...
2 phút đọc
Mô tả công việc Làm việc trực tiếp với Giám đốc Chi nhánh về hoạch định & thực thi chiến lược Marketing trên các kênh...