[MARTECH TALK 11] WEBINAR: Dự Đoán Giá Trị Vòng Đời Khách Hàng (pLTV) dễ dàng hơn cùng với AirBridge.

Hình thức: Trực tuyến (Zoom Webinar) Thời gian: 14:30-15:30 | ⏰ Ngày 19/01/202 Đăng ký: https://bit.ly/dangky_martechtalk11 Việc dự đoán giá trị vòng đời khách hàng (PCLV – Predictive  Customer Lifetime Value) trở nên ngày càng quan trọng đối với doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường cạnh tranh và biến động cao.  Thị trường ngày …

[MARTECH TALK 11] WEBINAR: Dự Đoán Giá Trị Vòng Đời Khách Hàng (pLTV) dễ dàng hơn cùng với AirBridge. Đọc thêm "