Tìm kiếm
Close this search box.

Hanoi

3 phút đọc
Mô tả công việc Tư vấn, đào tạo & hướng dẫn khách hàng cách thức sử dụng và vận hành giải pháp do công ty...
1 minute read
Mô tả công việc Nghiên cứu thị trường, xác định khách hàng tiềm năng Lên danh sách khách hàng và tìm hiểu về sản phẩm...
2 minutes read
Mô tả công việc Làm việc trực tiếp với Giám đốc Chi nhánh về hoạch định & thực thi chiến lược Marketing trên các kênh...
2 minutes read
Mô tả công việc Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác Martech Đánh giá về đối tác và sản phẩm do đối tác cung...