Tìm kiếm
Close this search box.

executive

385510972_n
3 minutes read
Mô tả công việc Nghiên cứu thị trường để xác định khả năng bán hàng và tìm kiếm khách hàng mục tiêu Tiến hành gọi...
2 minutes read
Mô tả công việc Hoạch định và thực hiện triển khai chiến lược marketing cho công ty theo từng giai đoạn. Thực hiện việc triển...
2 minutes read
Mô tả công việc Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác Martech Đánh giá về đối tác và sản phẩm do đối tác cung...